Links

Tạo tài khoản ứng viên

Tại AutoJobs, mỗi ứng viên sẽ sở hữu một hồ sơ cá nhân, được cấu trúc các trường thông tin như một CV online. Các ứng viên sẽ sử dụng hồ sơ năng lực cá nhân này để ứng tuyển vào tất cả các tin tuyển d

Để tạo hồ sơ năng lực chuyên nghiệp, các ứng viên làm theo các bước sau:

Bước 2: Chọn vai trò "ứng viên"
Bước 3: Điền thông tin tên đăng nhập theo yêu cầu
Điền thông tin tên đăng nhập, email, mật khẩu
Tiếp đến là các thông tin liên hệ và thông tin cá nhân
Bước 4: Sau khi bấm đăng ký, sẽ có email gửi về để xác nhận tài khoản. Các bạn mở email và bấm xác nhận tài khoản.
Vào email để xác thực tài khoản. Đây là bước bắt buộc.