Nâng cấp tin tuyển dụng

Nâng cấp tin tuyển dụng lên thành TIN TUYỂN DỤNG HOT là cách để tin của bạn tiếp cận được đến nhiều ứng viên hơn. Nâng cao hiệu quả tuyển dụng

Quyền lợi khi là tin tuyển dụng HOT

  1. Tin tuyển dụng luôn được ghim ở đầu mục tìm việc làm

  2. Tin tuyển dụng được tích HOT đỏ, nổi bật

  3. Tin được ưu tiên PR lên các kênh online Facebook khác.

Cách thức nâng cấp tin tuyển dụng

Bước 1: Vào tin tuyển dụng sau khi đã đăng tin

Bước 2: Nhấn vào "Nâng cấp lên tin HOT"

Ở mục "Sử dụng chế độ đăng tin nâng cao", hãy chọn số ngày nâng cấp tương ứng.

Để nâng cấp, trong tài khoản của bạn cần phải có đủ số điểm Credit tương ứng.

  • 150 credit cho 3 ngày

  • 350 credit cho 7 ngày

  • 750 credit cho 15 ngày

  • 1500 credit cho 30 ngày

Để mua credit, vui lòng tham khảo báo giá https://autojobs.co/bao-gia-dich-vu/

Hotline hỗ trợ: 0984778229

Last updated