Links
Comment on page

Cách tạo CV online trên AutoJobs

Một CV online đầy đủ thông tin, hình ảnh và nêu rõ chuyên môn, kinh nghiệm, quá trình làm việc của bạn sẽ được nhà tuyển dụng chú ý và liên hệ với bạn sớm hơn.
Vào trang cá nhân để bắt đầu chỉnh sửa
huong dan tao tai khoan autojobs 5.jpg
+ Cập nhật ảnh đại diện:
huong dan tao tai khoan autojobs 6.jpg
huong dan tao tai khoan autojobs 7.jpg
+ Cập nhật thông tin kinh nghiệm, kỹ năng, sở thích Kéo chuột xuống phía dưới trang thông tin cá nhân, bấm vào nút "chỉnh sửa" để bắt đầu.
huong dan tao tai khoan autojobs 8.jpg
huong dan tao tai khoan autojobs 9.jpg
Điền đầy đủ thông tin chi tiết về kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, kỹ năng, sở thích....đảm bảo đầy đủ thông tin để nhà tuyển dụng hiểu rõ về bạn.
huong dan tao tai khoan autojobs 10.jpg
Sau khi điền xong thông tin, bấm "lưu" Vậy là quá trình tạo hồ sơ năng lực đã hoàn thành. Giờ đây, bạn đã có thể bắt đầu tìm việc làm và ứng tuyển được trên AutoJobs.