Tạo tài khoản nhà tuyển dụng

Để đăng tin tuyển dụng và lọc tìm ứng viên. Các HR cần tạo một tài khoản nhà tuyển dụng trước khi sử dụng. Hãy xem video dưới đây để thực hiện theo nhé.

Hotline hỗ trợ: 0984778229

Last updated